V 3

Förskolan ska ge barnen möjlighet att utveckla en positiv uppfattning om sig själva som lärande, skapande individer. Därför ska barnen få möjlighet att upptäcka och förundras, pröva och utforska samt tillägna sig och gestalta olika kunskaper och erfarenheter. Lpfö 18

 

 

Previous

Lämna ett svar