Tecken

Vi har börjat använda oss av tecken som stöd för att alla barn ska kunna göra sig förstådda och få sin röst hörd fast man inte kan prata. Barnen lär sig fort och visar intresse för att lära sig. Dom tecken som vi jobbat mest med hitintills är päron, äpple och banan som vi använder oss av på samlingen.

Då vet ni om barnen visar olika tecken hemma för vissa saker.

Arbetslaget ska förutsättningar för barnen att utveckla sin förmåga att kommunicera, dokumentera och förmedla upplevelse, erfarenheter, idéer och tankar med hjälp av olika uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg. Lpfö 18

Previous

Next

Lämna ett svar