Skojklubben

Denna vecka startade vi upp Skojklubben. Vi var i skogen och pratade om vad vi vill att just vår skojklubbs-tid ska innehålla. Barnen fick mappar med skrivhäften som de skrev namn på.

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla intresse och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation.

Citat ur vår läroplan.

1 Comment:

Lämna ett svar