Skapande

Denna vecka har vi målat med ny teknik, bubbelplast har varit inblandat.

LPFÖ 18

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att skapa i olika uttrycksformer som bild och form.

1 Comment:

Lämna ett svar