Sångsamling

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla intresse och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så de kan påverka sin situation

Lpfö18

Lämna ett svar