Samling ute

Utbildningen I förskolan ska präglas av att o.sorg, utveckling och lärande bildar en helhet.

Lpfö 18

Vi har samling i det nya Hybrid-gräset!

Lämna ett svar