Rörelse

Idag har vi haft rörelse.

Lpfö;

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande.

Previous

Next

Lämna ett svar