Rörelse

Lpfö 18

Arbetslaget ska verka för en god och tillgänglig miljö för omsorg, lek, rörelse, utveckling och lärande.

Lämna ett svar