Projekt Språk o kommunikation

Under några förmiddagar har vi delat in oss i små grupper och fokuserat på språket. Rim och ramsor, visor och bokstavsövningar är en liten del av allt vi gjort. En vinst med detta är att vi hinner prata och se varandra .

Lpfö 18 “Språk, lärande och identitetsutveckling hänger nära samman.Förskolan ska därför lägga stor vikt vid att stimulera barnens språkutveckling i svenska,genom att uppmuntra och ta tillvara deras nyfikenhet och intresse för att kommunicera på olika sätt. ”

 

Lämna ett svar