Motorikens betydelse

Vi går ut en sväng varje dag. Därför är det viktigt med bra kläder! Med bra kläder menar vi hela, i rätt storlek och efter årstid och väder. Det bör också vara kläder som de kan öva och lära sig ta på sig själva. (Därför är skor med snören ex svåra.. )Fryser barnen eller har svårt att röra sig pga ytterplaggen hämmas de i sin aktivitet.

Genom utevistelsen ,( gården, promenad, skogen, lekplatser ) tränas barnens grovmotorik på ett naturligt sätt. Detta gäller även inne då vi rör oss mycket i både lek, sång, dans med mera.

Bra att träna på:

Gå                                                                         Klara saker själv ( ex klättra i och ur gungan)                                                             Ta på och av sig själv

” Barnen ska få förutsättningar att utveckla en allsidig rörelseförlust genom att ge möjlighet att delta i fysiska aktiviteter och vistas i olika naturmiljöer” Lpfö 18

” Montessoriförskolan erbjuder barnen en trygg miljö som lockar till lek och aktivitet och ett utforskande av omvärlden enskilt och i samspel med andra. Ett barn som funnit sig själv i sin miljö kan ta eget ansvar, förstå andras behov och kan hjälpa andra när det behövs. ” Maria Montessori

 

Lämna ett svar