Montessoristund

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära.

Lpfö 18

Lämna ett svar