Midsommar

Lpfö 18

I förskolans uppdrag ingår att överföra och utveckla ett kulturarv – värden, traditioner och historia, språk och kunskaper.

Previous

Lämna ett svar