Lera

I veckan har vi arbetat fritt med olika material. Vi har fått mer tips och idéer av den senaste kursen i förskolesatsningen.

Lpfö 18

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.

Lämna ett svar