Lekstund

Att vara närvarande som pedagog, vi delade in barnen för att få mer tid till samtal samt att kunna delta mer under tiden som barnen leker.

Utifrån Lpfö 18: Barnen ska ges förutsättningar både för lek som de själva tar initiativ till och som någon i arbetslaget introducerar. När någon i arbetslaget följer eller leder lek på lämpligt sätt, antingen utanför leken eller genom att själva delta, kan faktorer som begränsar leken uppmärksammas samt arbetssätt och miljöer som främjar lek utvecklas. Genom en aktiv närvaro är det möjligt att stödja kommunikationen mellan barnen.

Lämna ett svar