Läsa böcker

Lpfö 18

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla intresse för berättelser, bilder och texter……

I måndags var vi på biblioteket så nu har vi många nya spännande böcker att läsa och ha boksamling kring.

Previous

Lämna ett svar