Lånat lite nya böcker

Idag har några barn varit på biblioteket och lånat lite nya böcker som vi kan läsa.

Arbetslaget ska skapa förutsättningar för barnen att lära känna sin närmiljö och de samhällsfunktioner som har betydelse för det dagliga livet samt att ta del av det lokala kulturlivet. Lpfö 18

Previous

Next

Lämna ett svar