Inspirationsdag “Ett spännande möte mellan forskningen och Montessoripedagogiken” Stockholm 29/9

Vi tänkte att det kunde vara intressant för er föräldrar att ta del av lite av det vi (Ulrika & Sofia) tog till oss på föreläsningen. Dagen var uppdelad med två olika föreläsare, först ut var Ulrika Ådén barnläkare/professor/överläkare på Karolinska Institutet, där hon arbetar med för tidigt födda barn.

Hon började med att berätta ingående om fostrets tidiga utveckling av hjärnan och hur den tidiga sensoriska upplevelsen formar hjärnan. Hon berättade vidare att alla våra sinnen utvecklas redan under de tidiga fosterveckorna. Även att för lite stimulans och kärlek återspeglar sig i hjärnans konstruktion.

  • Hon framförde även vikten av samspelet mellan barn – förälder, barn – pedagog.
  • En fyraåring blir stressad av för många alternativ då framhjärnan inte är mogen.
  • En stimulerad hemmiljö vid 4 år ger en bättre utvecklad tonårshjärna.

Den andra föreläsaren var Ann Winström, utbildad montessorilärare och rektor på en montessoriförskola i Malmö. Hon pratade om hur man kan få in digitalisering i vår montessoripedagogik som en naturlig del i arbetsstunden. Enligt den reviderade läroplanen ska vi erbjuda barnen en introduktion till att använda digitala verktyg. Hon menade att man bör arbeta med detta precis på samma sätt som annat montessorimateriel.

Vår uppgift i förskolan är att förbereda barnet inför vidare lärande i skolan. Det är på förskolan i åldern 0-6 år som vi lägger grunden till allt lärande, ”early stimulation shapes the brain”.

Lämna ett svar