Igelkotten

Vi har lite tema om igelkotten.  Vi har sett på en liten film, läst bok och en ramsa om igelkotten samt gjort egna igelkottar i saltdeg. Vi har plockat pinnar som vi använt som taggar.

Förskolans arbete ska inriktas på att ge utrymme för olika kunskapsformer och att skapa ett lärande där dessa former balanseras och blir till en helhet. Med ett temainriktat arbetssätt kan barnens lärande bli mångsidigt och sammanhängande. Lpfö 18

Lämna ett svar