Höstträd

Så här fint blev det när alla barnen fick måla ett höstträd med hjälp av broccoli.

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap. Lpfö 18

Lämna ett svar