Hälsa och välbefinnande

Som vi berättade om på föräldramötet så arbetar vi just nu med hälsa och välbefinnande.
En uppgift är att hitta barnens blå och gröna platser, alltså liknande ” land och vatten” som Maria Montessori använder sig av. ( luft också ).
Vi har här arbetat med blå/ vatten.

LPFÖ

…. utveckla förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter..

Lämna ett svar