Dans och sång

Vi har dansat och sjungt ute och inne. Vi använder hela vår kropp.

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hans om sin hälsa och sitt välbefinnande Lpfö18

Previous

Lämna ett svar