Biblioteket

I veckan promenerade 4 barn till biblioteket. Vi tränar vår motorik och självkänsla.

Arbetslaget ska skapa förutsättningar för barnen att lära känna sin närmiljö.

Lpfö 18

Lämna ett svar