Biblioteket

Idag har vi varit på biblioteket och lånat böcker till Smultronet och Blåbäret


Arbetslaget ska skapa förutsättningar för barnen att lära känna sin närmiljö och de samhällsfunktioner som har betydelse för det dagliga livet samt att ta del av det lokala kulturlivet. Lpfö 18

 

 

Previous

Next

Lämna ett svar