Biblioteket

Idag har vi varit på biblioteket och lånat lite nya böcker. Här är några av barnens favoriter. Vi försöke i möjligaste mån välja böcker som har ett pedagogiskt syfte och verklighetstrogna

Barnen ska erbjudas en stimulerande miljö där de kan få förutsättningar att utveckla sitt språk genom att lyssna till högläsning och samtala om litteratur och andra texter. Lpfö 18

 

 

Lämna ett svar