Återvinningen

Vi tog en promenad till återvinningen för att sortera skräp.

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och aktivt delta i samhället. Lpfö 18

Previous

Lämna ett svar