Aktivitetsgrupper

Vi har idag delat in oss i 3 grupper. Ute lek, drama och Montessoristund.

“Förskolan  ska ge varje barn förutsättningar att utveckla nyfikenhet,  kreativitet o lust att leka o lära.” Lpfö18

Lämna ett svar