Aktivitets grupper

Några av barnen fick idag välja på att jobba med  Montessorimaterialet eller vara ute.

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation. Lpfö18

Lämna ett svar