Aktivitet inomhus

Utbildningen i förskolan ska ta sin utgångspunkt i läroplanen samt barnens behov, erfarenheter och det de visar intresse av. Lpfö 18

Vi har målat, lekt och dansat och mycket mer …

Lämna ett svar