Matsituationen

Barnen äter själva på riktigt porslin med bestick och dricker ur riktiga glas. De större barnen tränar på att dela sin mat med kniv och gaffel.

Efter maten får de duka av sina saker och ställa dem på “matvagnen”. Sedan tvättar de sig med tvål och vatten.

Allt detta gör vi för att de ska lära sig att ta hand om sig själva och att vara rädda om sin miljö. Bra om de får träna på detta även hemma, allt för att kunna bli självständiga individer.

“När fysisk aktivitet, näringsriktiga måltider och hälsosam livsstil är en naturlig del av barnens dag kan utbildning bidra till att barnen förstår hur detta kan påverka hälsa och välbefinnande.”                                Lpfö18

“Barnet måste tillägna sig de rörelser, de vanor som det finner i sin omgivning. Det är därför det måste få möjlighet att utöva dem, det räcker inte att se andra göra dem.”                      Maria Montessori

Previous

Next

Lämna ett svar