Vi behöver Er hjälp…

Börja gärna med att titta på en kortfilm som beskriver bra vad vi frågar efter, skrolla ner lite på folkhälsomyndighetens sida för att hitta filmen: https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/psykisk-halsa-och-suicidprevention/vad-ar-psykisk-halsa/
Under hösten kommer Åsa S gå Förskole satsningen: ”Barns rätt till en hållbar framtid” genom Lidköpingskommun med fokus på barns psykiska hälsa. Vi önskar därför dela med oss av lite tankar kring detta ämne och även att ni svarar på lite frågor genom en enkät ( tar högst 5 min). Det viktigaste för oss är att så många som möjligt svara på enkäten och att ni är anonyma. Klicka på länken för att komma till enkäten https://sv.surveymonkey.com/r/7ZFHRWV
Barn tillbringar flera viktiga år i förskolan och därför kan man se att utformningen av förskolans totala miljö skall ha betydelse för deras hälsa. Miljön på en montessoriförskola är en anpassad miljö helt uppbyggt efter barnens behov, mognad och intresse där läraren är en viktig del i den anpassade miljön. Enligt forskning har man sett att barncentrerad pedagogik (som tex. Montessoripedagogiken) där barnet sätts i centrum leder till mindre förekomst av problem bland barnen. Lärarna ger förutsättning för inlärning ,följer barnens egna initiativ, barnens inlärning anpassas till den mognad det enskilda barnet nått vid en given tidpunkt. Ett barn som blir mött med respekt och blir lyssnad på får en god självkänsla. En trygg och bra självkänsla är grunden till att få en god psykisk hälsa hos barn.
Om förskolan ger barnen träning i att känna igen och bedöma egna och andras känslor samt om föräldrar erbjuds fortbildning i att bemöta barns tendenser till utagerande beteende, då kan man sannolikt reducera förekomsten av utagerande psykiska problem.
Även barnens tid hemma ska vara en god balans mellan aktiviteter och sömn. Alla barn behöver tid för återhämtning, att bli sedd och lyssnad på i sin hemmiljö. Tyvärr ser man allt oftare att många barn upplever stress och detta kan ligga till grund för psykisk ohälsa i tidiga åldrar. Genom den dagliga dialogen och på utvecklingssamtalen med er vårdnadshavare bygger vi ett gott samarbete gällande hur barnen mår. Detta i sin tur gör att vi tidigt kan möta dessa problem och stärka barnets psykiska hälsa.

Previous

Next

Lämna ett svar