Veckan som gått

 

 

Det känns som att dagarna susar iväg i en faslig fart, men tiden går ju också fort när man har roligt! Här kommer ett axplock med bilder av vad vi gjort under veckan.

“FÖRSKOLANS UPPDRAG
Helhetssyn
Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Den ska vara
rolig, trygg och lärorik för alla barn. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på barn
och barnens behov, där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. I samarbete
med hemmen ska förskolan främja barnens utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta
och ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar.” LPFÖ 18

“Det största tecknet att du lyckats som lärare är när du kan säga: Nu arbetar barnen som om jag inte finns.” Maria Montessori

1 Comment:

Lämna ett svar