Vecka 14

Arbetslaget ska verka för en god och tillgänglig miljö för omsorg, lek, rörelse utveckling och lärande. Lpfö 18

Montessori värnade om naturen och ville att barnen skulle lära sig ta hand om den och vår planet. Utemiljön är därför en viktig del av den förberedda miljön.

Inom Montessoripedagogiken arbetar vi åldersintegrerat där små barn lär av de äldre och där de äldre kan ta hand om de yngre samt hjälpa dem. Montessoripedagogiken kunskapsplan.

Previous

Next

Lämna ett svar