V6

“Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära.” Lpfö18

“Frihet att välja arbete efter eget intresse.                                                    Flera olika materiel och ämnen att välja mellan.                                                       Leken är barnets arbete.                         Konstruktiva aktiviteter.”                        Förhållningssätt hämtade från montessoripedagogiken

Previous

Next

Lämna ett svar