V42

Det är mycket man hinner med på en vecka.🤩

“Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära.” Lpfö18

“Vi ska tillvarata barnens sensitiva perioderna och deras mänskliga drivkrafterna. Barnen ska ha frihet att välja arbete efter eget intresse. Leken är barnens arbete.”   Montessoripedagogiken

 

Lämna ett svar