V 38

En händelserik vecka är slut. Nya tag på måndag.😊

“Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld.”                                            Lpfö18

Lämna ett svar