Utflykt

Idag har vi varit på en härlig utflykt tillsammans.

Ur Läroplanen för förskolan 2018:

“Utbildningen i förskolan ska planeras och genomföras på ett sådant sätt så att den
främjar barnens utveckling, hälsa och välbefinnande. Förskolan ska erbjuda barnen en
god miljö och en väl avvägd dagsrytm med både vila och aktiviteter som är anpassade
efter deras behov och vistelsetid. “

 

1 Comment:

Lämna ett svar