Uppdaterad information från Folkhälsomyndigheten

Nu rekommenderas även vaccinerade att testa sig vid nytillkomna symtom på covid-19. Det gäller både vuxna och barn från förskoleklass. Bakgrunden är att smittspridningen ökar i Europa och Folkhälsomyndigheten befarar att det kan ske även i Sverige.

Det är fortsatt mycket viktigt att alla som får symtom på luftvägsinfektion stannar hemma från arbetet, skolan, förskolan och andra aktiviteter även vid negativt testsvar för covid-19. Syftet är att undvika spridning av covid-19, men även av luftvägsinfektioner som RS-virus och influensa. Här kan du läsa mer: https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/testning-och-smittsparning/testa-dig-for-covid-19

Previous

Next

Lämna ett svar