Språkträning


Vi har olika spel som tränar språket. Här tränar vi på rimord.

Med hjälp av Det rörliga alfabetet tränar vi uttal och att bygga ord.

”Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord.” Lpfö 18

Lämna ett svar