Språkgrupper

Idag arbetade vi i smågrupper.  Vi gör detta för att öva oss på att samtala med varandra. Det är en konst att lyssna på kompisarna.

”Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord.” Lpfö 18

Lämna ett svar