Skojklubb

“Språk, lärande och identitetsutveckling hänger nära samman. Därför ska förskolan lägga stor vikt vid språkutveckling i svenska genom att uppmuntra och ta tillvara deras nyfikenhet och intresse att kommunicera på olika sätt.”                                     Lpfö 18

Lämna ett svar