Praktiska övningar

Idag tränade vi på att ta av och på oss. Vi lägger mycket tid på just det praktiska.

“Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla självständighet och tillit till sin egen förmåga.”

Previous

Lämna ett svar