Påminnelse…

Vi vill bara skicka en påminnelse om vilka rutiner som gäller vid lämningar o hämningar.

Vid lämning:

Som tidigare gäller att äppelbos vårdnadshavare ringer på telefonen och anmäler att deras barn är på väg upp/ vill bli mött i hallen.  Påminner om vikten av att inte ringa på dörrklockan utan ring via avdelningens telefon då vi ofta har dörren stängd uti hallen och inte hör dörrklockan.

Vid hämtning:

När ni ska hämta ert barn på Äppelbo ringer ni till avdelningen för överlämning( hur dagen varit, vad vi gjort m.m.) via telefon. Detta för att inte prata över barnets huvud och för att få en smidig överlämning. Därefter väljer ni om ni vill att ert barn gör sig redo för att möta er ute på trappan (med packad väska). Eller att ni vill komma upp och möta ert barn i tamburen för att tillsammans göra er iordning för att gå hem.

Om vi är ute på gården när ni ska hämta ert barn gäller följande. Antingen väljer ni att tillsammans med ert barn gå upp eller skicka ert barn själva för att hämta väskan och hänga av sig sina överdragskläder på sin krok.

Lämna ett svar