Min plats i Universum

Idag har vi arbetat i våra smågrupper med vårt tema för hösten: ” Min plats i universum”. Vi har börjat prata om Rymden ,så spännande.🤩

” Förskolan ska ge barnen möjlighet att utveckla en positiv uppfattning om sig själva som lärande och skapande individer. Därför ska barnen få möjligheter att upptäcka och förundras, pröva och utforska samt tillägna sig och gestalta olika kunskaper och erfarenheter” Lpfö18

Lämna ett svar