Lera

Idag har vi bekantat oss med ett nytt material, lera. Vi kände, kavlade, rullade och plattade.

“Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.”                                                                      Lpfö18

Next

Lämna ett svar