Larver

Denna vecka arbetar vi med fjärilens livscykel.🥚🐛🦋 Barnen har bla gjort så här fina larver.

Vi följer läroplanen för förskolan. “Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att bygga ,skapa,och konstruera med hjälp av olika tekniker,material och redskap “LPFÖ18

Maria Montessori

“Att skapa är en del av mänskligheten. Barnets största verk är att skapa den människa hon ska bli.”

 

Lämna ett svar