Grace/vett och etikett

Vi tränar barnen på att ta hand om sig själva. De får tvätta sina händer med tvål och vatten samt lära sig att titta i spegeln för att kunna tvätta munnen. Vi uppmuntrar dem att hosta och nysa i armvecket och att säga ursäkta om man råkat rapa. Allt detta hjälper dem att bli mer oberoende och stärker därmed deras självförtroende och självkänsla.

Vi tycker också det är viktigt att vara en bra och hjälpsam kompis och att lära sig att vara aktsam om sin miljö.

Barnen inser att de har ansvar för sin egen miljö och detta stärker sammanhållningen och upplevelsen av att vara en grupp.”                                                                                                                                                                                                                                 Maria Montessori

Prata gärna med era barn om att säga tack, ja tack, nej tack samt hej och hejdå.

Detta lär barnen hur de ska bete sig i olika sociala sammanhang och det gör det möjligt för dem att fungera framgångsrikt i en vuxenvärld och dessutom hjälper det dem att bli medvetna om andras behov.”                                                          Maria Montessori

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan.”                                                                                                                                                                                                                                                   LPFÖ18

Lämna ett svar