En kort sammanfattning från Föräldramötet.

•Så roligt att så många föräldrar kom på vårt föräldramöte. Kvällens program: •Barnen hade bakat o bjud på äpplekaka till kaffet. •Presentation av personalgruppen. •Lite info från Ulrika •Lena Olsson-Zylberstein/ Bibliotekarie  berättar om vikten av högläsning för barn och ger tips på bokpåsar. •Vi delade in oss i Workshops-grupper/informationsgrupper på respektive avdelning. •rundvandring på avdelningarna o barnens konstverkshyllor. •Vi har lite boktips till er föräldrar i personalrummet. Vi lånar gärna ut dem, sätt upp ert namn på listan, 2 veckors lånetid.___________________________________________

Information från Ulrika: Förskolesatsningen 2019-2022. En satsning med statliga bidrag av Lidköpings kommun som även vi får ta del av. Där alla nya delar i vår läroplan berörs och är fokusområden under en treårsperiod. Just nu ligger fokus på Hållbar utveckling, Sara och Ulrika är de som driver detta arbete på vår förskola. Vi kommer ha en liten utställning av båda avdelningarna på sommarfesten där arbetet med era barn kommer att visas.

•Håll er uppdaterade på vår hemsida: www.montessorismultronstallet.se •På hemsidan finns en flik med blanketter: Klagomålshantering, När ditt barn blir sjukt, Tillbudsrapport (Åsiktslådan finns även i hallen om ni känner missnöje om något gällande era barns vistelse här på förskolan. ) •Likabehandlingsplanen, finns på hemsidan och i hallen. Nytt är att vi mera aktivt jobbar med likabehandlingsplanen med barnen i form av bilder som vi samtalar kring. Viktigt att barnen är delaktiga i detta arbete.

•Viktigt att vi hjälps åt med att stänga grinden och även tar kedjan på, mycket trafik i hög hastighet. •Vi vill inte att syskon följer med in på avdelningarna vid hämtning. Det  blir oroligt och massa spring. Ibland behöver vi tid med er att berätta om hur dagen varit mm.  De äldre barnen hämtas först och får sitta ner och vänta i hallen (där nere)när det yngre barnet hämtas på smultronet.  •Tänk på att hålla tiderna, blir ni sena? Hör av er. Tänk på att frukosten är slut kl. 8.00 •Vill bara poängtera att vi inte håller på och tar tempen på era barn här när de är hängiga. När barnen inte orkar med tempot här och när allmäntillståndet inte är bra på era barn ringer vi efter er. Ni måste lita på oss att göra den bedömningen då tempot är annorlunda här än hemma. •Hur fungerar städdagarna? Är det bra rutiner? •Ändring i våra regler och rutiner för våra avgiftsfria veckor under sommaren. Blir nu att vi har avgiftsfritt v 29,30,31 när förskolan är stängd. Mötet avslutades efter Workshops, information, rundvandring på respektive avdelning.

 

 

Lämna ett svar