En förmiddag på Äppelbo

Halva gruppen är inne och arbetar. Vi övar upp vår koncentration genom olika materiel.

“Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära.” Lpfö18

Previous

Lämna ett svar