Brukarundersökning till er vårdnadshavare

I år genomför kommunen en brukarundersökning som riktar sig till alla vårdnadshavare i förskolan det gäller så väl kommunal som fristående verksamhet i Lidköpings kommun.

Tjänsten är upphandlar och det är Origo Group som genomför undersökningen på kommunens uppdrag.

Frågorna till vårdnadshavare är ställda utifrån att svara upp mot det nationella kvalitetssystemet som är framtaget från Skolverket. Brukarundersökningen utgör en del i kommunens tillsynsansvar.

1 april, går det ut ett webbkodsbrev till vårdnadshavarna (mailvägen till de som uppgett mail och postalt till de som vi inte har mailadress till)

29 april , är sista dag att svara på undersökningen för vårdnadshavare.

Obs! om ni väljer att inte besvara enkäten blir inte vårt resultat rättvist. Obesvarad enkät  drar ner resultatet ,vilket skedde förra året.  Så vi vore så tacksamma om ni tar er tid och svara på enkäteten som ni får antingen via mail eller via post.

Frågorna i enkäten handlar om trivsel och ditt barns utveckling gällande språk, matematik, social utveckling och även hur barnets självkänsla utvecklas på förskolan.

Tack på förhand!

Previous

Next

Lämna ett svar