Aktivitetsgrupper

Idag har vi tränat programmering med hjälp av vår robot Bluebot!

Vi har också tränat motorik genom att krypa/åla genom en tunnel.

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen.(Lpfö 18)

 

Previous

Next

Lämna ett svar